Hai Manh, Author at manh hai - Trang 3 trên 12

0909 327 149

Hai Manh

6 Tháng Tư, 2019

Công trình lát sàn gỗ Morser 6823

Công trình sàn gỗ Morser 6823 được lát tại phòng 601 tòa nhà CT6A Khu đô thị Đặng Xá – Gia Lâm – Hà Nội, với tổng diện […]
6 Tháng Tư, 2019

Công trình lát sàn gỗ Thaixin 1048

Công trình lát sàn gỗ Thaixin 1048 loại có độ dầy 8mm, tại phòng 1002 tòa nhà Đơn Nguyên 1 chung cư 130 Đốc Ngữ, với […]
6 Tháng Tư, 2019

Công trình lát sàn gỗ Robina O114

Công trình lát sàn gỗ Robina O114 tai VP3 Linh Đàm với tổng diện tích 52m2. Đây là loại sàn gỗ công nghiệp có chất lượng tốt được […]
6 Tháng Tư, 2019

Công trình lát sàn gỗ Thaixin 1048BN

Công trình lát sàn gỗ Thaixin 1048BN có diện tích sử dụng là 87m2. Đây là loại sàn gỗ công nghiệp có chất lượng tốt được nhập khẩu […]